Karakter/Kepribadian

Dalam topik ini kita akan mengetahui tentang cirri-ciri, sifat, karakteristik, gaya yang khas dikaitkan dengan diri kita. Dan kepribadian ini bersumber dari...

Stress merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa terdesak atau tercekam yang disebabkan oleh tekanan dari luar maupun dari dalam atau dari kedua-duanya....

Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita, demikian...

Halaman