T045A

T045A

Welcome Januari 2011

Jumpa lagi di tahun 2011! Tahun baru namun masalah hidup senantiasa ada silih berganti, ada yang bersukacita, ada yang berdukacita, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Perbincangan seputar masalah hidup dapat dibaca atau didengarkan melalui:

Topik: 

Menjahit Masa Laluku 1

Kita perlu menempelkan masa lalu kembali dalam hidup kita dengan cara menjahitnya. Dalam artian kita harus dapat menghadapi masa lalu tersebut baik masa lalu yang manis maupun masa lalu yang pahit, yang dapat berpengaruh kuat dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan penyembuhannya pun akan memerlukan proses satu hal demi satu hal, satu hari lepas satu hari.

Berlangganan RSS - T045A