Kuasa Doa Seorang Suami

Versi printer-friendly
Abstrak: 
Anda mengasihi istri Anda dan tak ada yang Anda inginkan lebih daripada melihatnya bahagia, berkembang, dan tumbuh bersama dengan Anda. Dan tak ada cara yang lebih baik untuk mengasihinya daripada mendoakannya. Dalam buku ini Kuasa Doa Seorang Suami akan Anda temukan kegembiraan serta pengharapan yang datang dengan mengundang Allah yang mendengar serta menjawab doa ke dalam pernikahan Anda. Buku ini juga menjelaskan bagaimana Anda dapat memanjatkan doa syafaat bagi istri Anda di bindang-bidang di mana ia merindukan doa-doa Anda.
  1. Perasaan serta suasana hatinya
  2. Prioritasnya
  3. Kehidupan rohaniahnya
  4. Seksualitasnya
  5. Perannya sebagai ibu
Penerbit: 
Penulis: 
Stormie Omartian.