T411B

Membedakan Dosa

Ada orangtua yang cepat berkata Ini dosa! kepada anak; sebaliknya ada pula orangtua yang dengan ringan berkata Ini bukan dosa. Singkat kata, kita tidak terlalu jelas dengan definisi dan cakupan dosa sehingga adakalanya kita keliru menilai sesuatu. Bagaimanakah kita mengetahui kapan dan dalam hal apa batasan dosa? Prinsip apa yang dapat digunakan untuk membedakan dosa?
Berlangganan RSS - T411B